KUMITE

Kumite je izraz za praktično uporabo karate tehnik. V borbi uporabljamo tako elemente obrambe kot tudi napada. Učenje kumiteja poteka sistematično in postopno. Le s takim pristopom lahko vsakogar pripravimo na borbo ali tekmovanje in preprečimo nepotrebne poškodbe. 

Kumite delimo na več vrst in s tem dosežemo sistematičnost in postopnost. 

OSNOVNI KUMITE delimo na GOHON KUMITE, SANBON KUMITE in KIHON IPPON KUMITE.

GOHON KUMITE je dogovorjena borba na pet korakov. Partnerja zavzameta položaj na določeni, izmerjeni razdalji. Eden v paru napada točno določeno tehniko, katero v naprej napove. Izvaja ofenzivno tehniko. Drugi v paru se brani z v naprej določeno obrambo, izvaja defenzivno tehniko. Gibanje poteka linijsko, naprej – nazaj, na 5 korakov. 

SANBON KUMITE je v osnovi podoben gohon kumiteju, le da se ga izvaja na 3 korake. 

KIHON IPPON KUMITE je dogovorjeni boj na en korak. Gibanje ni več samo linijsko, uporabi se lahko tudi korak na stran. 

POLPROSTI BOJ ali JIYU IPPON KUMITE in nadgradnja KO-GO KUMITE. Še vedno govorimo o  dogovorjeni borbi vendar imata sparing partnerja več svobode. JIYU IPPON KUMITE dovoljuje, da se sparing partnerja svobodno gibljeta in svobodno izbirata obrambo. Še vedno pa so napadi v naprej določeni in kdo bo prvi napadal. KO-GO KUMITE pa določa kdo bo prvi napadal. Napadalca omejuje  na tri napade za katerega ima napadalec 10sekund časa. Tako razvijamo timing ali pravočasnost za napad, protinapad in obrambo. 

SEN-NO-SEN gre za trenutek v boju, ko mi prevzamemo iniciativo in napademo prvi.
KEN-NO-SEN je neposredni, frontalni napad, direktno prodiranje v nasprotnika. Namenjen je vadbi ofenzivnega vodenja borbe.
YU-NO-SEN je kadar karateist spreminja borbene položaje in si tako ustvarja sebi ugodne pogoje za napad. 

GO-NO-SEN je napad po nasprotnikovem napadu. Protinapad izvedemo takoj po končani obrambi. Ta oblika borbe je namenjena razvoju defenzivnih kvalitet tekmovalca. 

TAI-NO-SEN je tehnika prestrezanja, označujemo jo tudi s treminom diae. Karateist mora začutiti nasprotnikove namere in ga prehiteti. To je najvišja oblika mojstrstva, ki se razvije samo skozi dolgoletne kumite izkušnje. 

SENSEN-NO-SEN se zgodi takrat ko borca napadeta istočasno. 

PROSTI BOJ ali JIYU KUMITE je borba, katera je na tekmovanjih omejena s časom in točkovanjem. Dovoljeni so skoraj vsi nočni in ročni elementi s poudarkom na samokontroli in samoobvladovanju, vendar kljub temu pride do kontakta, nakazovanje tehnik ne zadostuje. Tako ločimo dva načina točkovanja SHOBU IPPON in SHOBU SANBON.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.